Kuŵelenga nyama
Clare Verbeek
Rob Owen

Njovu iluta kuchimwa maji.

1

Akadyamusonga ŵaŵi aluta kuchimwa maji.

2

Njati zitatu ziluta pamoza ndi tiyuni tinayi kuchimwa maji.

3

Agwapi ankhondi ndi amunjili ankhondi ndi yumoza aluta kwachimwa maji.

4

Aboli ankhondi ndi ŵaŵi atchimbiliya kumaji.

5

Amuchuwa ankhondi ndi atatu abila mumaji pamoza ndi somba zinkhondi ndi zinayi.

6

Nkhalamu ibanguwa. Ipenja so kumwa maji.

Ndiyani watopa nkhalamu?

7

Njovu itumwa maji limoza ndi nkhalamu.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kuŵelenga nyama
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Pilirani Kamanga, Winfred Mkochi
Illustration - Rob Owen
Language - Chitonga (Malawi)
Level - First sentences