Akukut ka Akamurimuria
Winny Asara
Magriet Brink

Arai Akukut ka Akamurimuria ng'ipaalon.

1

Toloto abolia epira.

2

Tarau Akukut akeruman epira.

3

Abu Akamurimuria kilomak ng'abaoi ng'auni.

4

Tong'oo Akukut.

5

Kiliko Akukut Akamurimuria.

6

Nakaneni, kiriemun Akukut ka itiekeng'a Akamurimuria.

7

"Toyiunai itoo!" Kigalou Akamurimuria anakook Akukut.

8

Peabob Akamurimuria.

Todekakin Akukut.

9

Kisiak Akukut awala.

10

Tawalau Akukut nakamurimuria.

11

Kaneni, eremem Akukut ka Akamurimuria tani tokona.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Akukut ka Akamurimuria
Author - Winny Asara
Translation - Rose Muya
Illustration - Magriet Brink
Language - Ng’aturkana
Level - First words