okhubala amapusi
Nina Orange
Jesse Breytenbach

Amapusi kangha? yiwuma amapusi

1

Amapus khangha epusi lala

2

Ampusi khangha? amapusi kabiili

3

Amapusi khanga? Amapusi kadatu

4

Amapusi Khanga? Amapusi Kanee

5

Amapusi khanga? Amapusi katanu

6

Amapusi khanga? Ampusi mukaaga

7

Amapusi khanga? amapusi musaanvu

8

Amapusi khanga? amapusi munaana

9

Sina sino si khubono? aha pusi ha doto hawandire mu musala

10

"Mamakhunyala omudongya? Ehabi lalalyongane" Amapusi khanga? Amapusi mwenda

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
okhubala amapusi
Author - Nina Orange
Translation - Wabwire trevor
Illustration - Jesse Breytenbach
Language - Lusamia
Level - First words