Upepo mkali
Ursula Nafula
Marion Drew

Nilikuwa nikicheza na tiara yangu.

Upepo mkali ulianza kuvuma.

1

Upepo huo uliibandua tiara yangu.

Ilirushwa mbali nami.

2

Macho yangu yalijaa mchanga.

3

Upepo huo uligeuka ukawa dhoruba.

4

Niliogopa!

5

Nilijiuliza, "Tiara yangu nzuri iko wapi?"

6

Labda, ilikuwa angani.

7

Dhoruba hiyo ilinizungusha.

Iliniinua juu.

8

Iliniangusha chini.

9

Niliposimama, sikuiona tiara yangu. 

Sikuusikia upepo ukivuma tena.

10

Nilianza kwenda nyumbani.

11

Je, unafahamu kuwa upepo mkali ni hatari?

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Upepo mkali
Author - Ursula Nafula
Adaptation - Ursula Nafula
Illustration - Marion Drew
Language - Kiswahili
Level - First words