Upepo
Ursula Nafula
Marion Drew

Nilisikia upepo.

Ulivuma na kupita kwa kasi karibu na makao yetu.

1

Upepo huo ulikuwa mkali.

Uliibandua tiara yangu kutoka mkononi.

2

Niliifuata tiara yangu.

Lakini, upepo huo mkali ulinisukuma mbali nayo.

3

Upepo huo uligeuka na kuwa dhoruba.

Dhoruba hiyo iliienua tiara yangu juu zaidi.

4

Dhoruba hiyo ya kutisha, ilinimeza mzima mzima!

Sikuweza kuona chochote wala kugusa chochote.

5

Niliikumbuka tiara  yangu nzuri.

Ilikuwa wapi?

Labda ilikuwa imenaswa mtini.

6

Au labda, ilikuwa bado inapeperuka hewani.

7

Mwishowe, dhoruba hiyo kali ilipunguka.

Mimi nilikuwa bado ninazunguka.

8

Nilipotulia, nilitazama mahali nilipokuwa.

Nilijiuliza, "Upepo ule mkali umeanda wapi?"

9

Sikuiona tiara  yangu nzuri popote.

Sikuusikia tena upepo ukivuma.

10

Labda siku iliyofuata, ningeipata tiara yangu nzuri.

11

La muhimu kwangu ilikuwa kwenda zangu nyumbani, mbali na upepo hatari.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Upepo
Author - Ursula Nafula
Illustration - Marion Drew
Language - Kiswahili
Level - First sentences