Rangi za Upinde
Caren Echesa
Jesse Breytenbach

Upinde una rangi saba.

1

Rangi ya kwanza ni nyekundu.

2

Kweyu amevalia shati la rangi nyekundu.

3

Rangi ya pili ni ya chungwa.

4

Hili ni chungwa.

5

Rangi ya tatu ni manjano.

6

Yai pingu lina rangi ya manjano.

7

Rangi ya nne ni kijani.

8

Miwa ni rangi ya kijani.

9

Rangi ya tano ni samawati.

10

Mbingu ni samawati.

11

Rangi ya sita ni nili.

12

Matunda haya ni ya rangi ya nili.

13

Rangi ya saba ni zambarau.

14

Nguo yangu ni ya kizambarau.

Ni rangi niipendayo zaidi!

15

Je, unazijua rangi saba za upinde?

16
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Rangi za Upinde
Author - Caren Echesa
Illustration - Jesse Breytenbach
Language - Kiswahili
Level - First sentences